SKIWO

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Skiwo AS er omfatten av Åpenhetsloven som følge av selskapets rolle som morselskap i Skiwo- konsernet, jfr. Åpenhetsloven § 2 og 3.